[conzolt]

“Kvalitet er hvad vi har råd til”


Kvalitet er forholdet mellem oplevet og forventet værdi”


“Kvalitet er også noget absolut; noget der udtrykker det bedste produkt man kan præstere.

CONZOLT offers its experience and expertise in transportation-, infrastructure- and construction consultancy, helping clients to achieve optimum utilization of the available planning- or construction funds.


CONZOLT offers a range of services in building consultancy. These include project management support, development support, developer support, regulatory support and detailed construction support.


CONZOLT offers its expertise to develop quality projects in all phases from feasibility studies to conceptual designs for advanced maintenance actions and plans.

CONZOLT bietet ihre Erfahrung und Kompetenz in Transport-, Infrastruktur-und Bau-Beratung an, Klienten zu helfen um die optimale Nutzung der verfügbaren Mittel Planung bzw. im Bau zu erreichen.


CONZOLT bietet eine Reihe von Dienstleistungen im Bauwesen Beratung an. Dazu gehören Projektmanagement, Entwicklungs-Support, Entwickler-Unterstützung, Unterstützung bei der detaillierte Konstruktion und bei erholen vom Genehmigungsbehörde


CONZOLT bietet sein Know-how, anspruchsvolle Projekte in allen Phasen der Entwicklung an, von der Machbarkeitsstudie bis konzeptionelle Entwürfe zu Wartungspläne.

CONZOLT bidrager med sin erfaring og ekspertise indenfor transport-, infrastruktur- og anlægsrådgivning til at hjælpe bygherrer til at opnå den bedst mulige udnyttelse af de afsatte planlægnings- eller anlægsmidler.


CONZOLT tilbyder et sortiment af ydelser indenfor bygherrerådgivning. Disse omfatter projektledelsessupport, udviklingssupport, bygherresupport, myndighedssupport og anlægsteknisk detailsparring. 


CONZOLT bidrager til at udvikle kvalitetsprojekter i alle faser fra fra forundersøgelser over konceptuelt design til avancerede vedligeholdelses-foranstaltninger og planer.